Haksız Rekabetin Maliyeti: Haaland ve Vargas Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Süleyman Yükçü
Selda Korga

Özet

Bu çalışmanın amacı spor alanında güçlü fiziksel özelliklere sahip olan sporcuların bağlı bulundukları kulüplerine kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerinin diğer sporcularla karşılaştırıldığında haksız rekabete yol açıp açmadığını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde futbol ve voleybol spor dallarında güçlü fiziksel özelliklere sahip sporcular örnek olay olarak ele alınmıştır. Bu sporcuların kendi spor dallarında faaliyet gösteren diğer rakipleri ile fiziksel özellikleri ve piyasa değerlerine ilişkin karşılaştırmalı tablolar hazırlanmıştır. Ardından bu sporcular için katlanılan parasal ve parasal olmayan maliyetler ile elde edilen parasal ve parasal olmayan gelirler belirlenerek gelir ve maliyet analizi yapılmıştır. Sonuç olarak diğer rakiplerine göre fiziksel olarak üstün özelliklere sahip olan bu sporcuların takımlarına başarı ve şampiyonluk getirdikleri görülmektedir. Dolayısıyla birçok kulüp veya kurum bu özel insanlardan fayda sağlamak için onları kendilerine dâhil edip başarılı olmak istemektedirler. Onlara sahip olabilmek için gereken maliyetlere katlanmaktadırlar. Özetle bu sporcuları elde bulundurmanın maliyetine katlanan takımlar diğerlerine kıyasla önemli üstünlükler sağlamaktadırlar.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yükçü, S., & Korga, S. (2024). Haksız Rekabetin Maliyeti: Haaland ve Vargas Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1386
Bölüm
Makaleler