İletişim

editor@isakder.org

Editör

Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Beşevler / ANKARA
Telefon 0312 216 10 00

Tasarım ve İletişim Koordinatörü

ORSA Medya