EDİTÖR
Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Beşevler / ANKARA
editor@isakder.org
Telefon: 0312 216 10 00

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ
Prof. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ

YAYIN KURULU
Assoc. Prof. Agim MAMUTI, Mother Teresa University, Macedonia
Prof. Dr. Akyay UYGUR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Prof. Dr. Ayşe PAMUKÇU, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Bora ŞENYİĞİT, King’s College, USA
Prof. Daniela FESCHIYAN, Regional Center for Distance Learning, Bulgaria Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN, Kayseri Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fatma PAMUKÇU, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR, TBMM, Türkiye
Prof. Dr. Ganite KURT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Türkiye Prof. Dr. Selma MEYDAN UYGUR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Doç. Dr. Semra AKSOYLU, Kayseri Üniversitesi, Türkiye
Prof. Supriti MISHRA, International Management Institute, India
Prof. Dr. Ümmühan ASLAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

 

ODAK VE KAPSAM

İşletme Akademisi Dergisi’nin yayın odağında;

İşletme alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, İşletme alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen MAKALELER yer almaktadır.

İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında aşağıdaki çalışmalar yer almaktadır:
Muhasebe, Finansman, Bankacılık,
Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Uluslararası İşletmecilik
Sayısal Yöntemler

YAYIN SIKLIĞI

İşletme Akademisi Dergisi elektronik ortamda yayın yapan hakemli bir dergidir. Üç aylık yayın yapan dergide yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanmaktadır.

YAYIN DİLİ

İşletme Akademisi Dergisi Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapmaktadır. Ancak her bir makalede İngilizce başlık, abstract ve keywords bulunmalıdır.

KÖR HAKEMLİK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmakta olup, birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, İşletme Akademisi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

KÖRLEME HAKEMLİK TÜRÜ

İşletme Akademisi Dergisi, tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İLK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İşletme Akademisi Dergisi’ne gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan makaleler değerlendirmeleri için iki hakeme gönderilir.

HAKEMLENDİRME SÜRECİ

Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

HAKEM RAPORLARI

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 1 aydır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda tamamlanma süresi de 1 aydır. Hakemler düzeltme istedikleri bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekli olması durumunda birden çok düzeltme talep edebilirler.

MİZANPAJ VE DİZGİ İŞLEMLERİ

İşletme Akademisi Dergisi makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.

DOI NUMARASININ VERİLMESİ

Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. İşletme Akademisi Dergisi’nde yayınlanan her makale için DOI numarası verilmesi zorunludur. Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

İNTİHAL POLİTİKASI 

Araştırmalarda intihal iki şekilde görülebilir.

Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması.

Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “öz intihal” veya “yinelenen yayın” yapmasıdır.

Bu bağlamda, yayınlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal konusunda yazar/yazarlar tarafından “iThenticate”, “Turnitin” vb. programlarda kontrol edilerek dergiye gönderilmesi istenmektedir.

AÇIK ERİŞİM VE CC LİSANS

İşletme Akademisi Dergisi açık erişimli (Open Access) bir dergidir. İşletme Akademisi Dergisi’nde yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmıştır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim imkânına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. İşletme Akademisi Dergisi (Journal of Business Academy) yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) uygulamaktadır.