Bilginin Kalite Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi: Graf Zeppelin Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Süleyman Yükçü
Merve Gülmez Özdemir

Özet

Hayatımızın her alanında yaşanacağı gibi tarihsel olaylarda da alınan kararların bazı getiri ve götürüleri bulunmaktadır. Kaliteli bilgiler ışığında verilen kararların yönetim muhasebesinde uygulama alanı olan karar analizleri ile incelenmesi yönetim muhasebesinin karar vericilere yardımcı olmak için sağladığı bir boyuttur. Yönetim muhasebesi aynı zamanda karar vericilerin alacağı kararlardaki getiri ve götürüleri hem parasal hem de parasal olmayan kıymetler ile değerlemektedir. Toplumsal olaylarda, özellikle savaşlarda verilen kararların maliyet yönetiminde uygulama alanı olan kalite maliyetleri açısından incelenmesi de karar analizlerine yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Bu makalenin amacı Alman kuvvetlerinin ilk ve tek uçak gemisi olan Graf Zeppelin’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet güçleri tarafından batırılması kararının kalite maliyetleri açısından değerlendirilmesidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yükçü, S., & Gülmez Özdemir, M. (2022). Bilginin Kalite Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi: Graf Zeppelin Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 3(4), 389–401. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1164
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri