Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim Yoluyla Siber Güvenlik Yönetişimi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Seval Kardeş Selimoğlu
Mustafa Hakan Saldı

Özet

Makalede, iç denetim faaliyetlerinin siber güvenlik yönetişimindeki konumunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Öncelikle kavramsal çerçeveye değinilerek, konu ile ilgili tanımlardan ve terimler arasındaki ilişkilerden bahsedilmiştir. Sonrasında ise araştırma metodu olarak kullanılan, keşifsel sıralı karma yöntemlerin nasıl kullanıldığı görsellerle ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, delphi yöntemi, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla, açık uçlu sorular ve anketler vasıtası ile veri toplama aracı olarak kullanılarak, panelistlerin konuya ilişkin farkındalık seviyeleri ve fikir birliğine varma düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Katılımcılar tarafından, yasal mevzuata uyumun sağlanması, etik kuralların oluşturulması ve kurumsal yönetim ilkelerinin planlanması hususlarında siber güvenlik yönetişiminin etkili bir faktör olduğu ve bu faktörün de bilgi teknolojileri kontrollerinin yanında iç denetimin destekleyici fonksiyonlarına ihtiyaç duyduğu vurgulanmıştır. Çalışmada, özellikle, sağlıklı bir siber güvenlik yönetişiminin temin edilmesindeki temel yapı taşlarından olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarının kusursuza yakın olarak işleyebilmesi için gerekli kurum kültürünün nasıl sağlanabileceği üzerine bir dizi fikir elde edilmiştir. Bu bağlamda, yetkilendirme sistemi üzerinde bilhassa durulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Selimoğlu, S. K., & Saldı, M. H. (2022). Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim Yoluyla Siber Güvenlik Yönetişimi. İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), 161–187. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1026
Bölüm
Makaleler