Sağlık Sektöründe Finansal Başarısızlık Tahmini: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Şeyda Çavmak
Nilüfer Yücedağ Erdinç

Özet

Bu çalışmada sağlık kurumlarının finansal başarısızlık risklerinin tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan sektör bilançoları kullanılarak 2009-2022 yılları arasında İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, insan sağlığı hizmetleri alt sektörüne ait finansal başarısızlık tahmini yapılmıştır. Yıllık veri kullanılarak yapılan çalışmada, finansal başarısızlık riski Altman Z Skor, Springate S Skor ve Zmijewski J Skor Modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada finansal başarısızlık tahminlerinin birbirinden farklı sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur. Altman Z Skor ve Springate S skor modellerinde, analize dahil edilen yıllar içerisinde, sağlık sektöründe finansal başarısızlık riskinin her iki alt sektör için yüksek olduğu ifade edilebilir. Gerek salgın öncesi dönemde gerekse salgın döneminde sağlık sektörünün finansal başarısızlık riski taşıdığı söylenebilir. Zmijewski J Skor Modelinin ise finansal başarısızlık risk tahmininde daha düşük sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çavmak, Şeyda, & Yücedağ Erdinç, N. (2024). Sağlık Sektöründe Finansal Başarısızlık Tahmini: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Uygulama. İşletme Akademisi Dergisi, 5(2), 155–170. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1423
Bölüm
Makaleler