Yapay Zekâ Destekli ChatGPT’nin Muhasebe Eğitimi Alanına Uygunluğu: Fırsatlar ve Zorluklar

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Erol Geçici

Özet

Bu çalışma , yapay zekâ (YZ) destekli ChatGPT'nin muhasebe eğitimi alanında sunabileceği potansiyeli ve bu kullanımın getirebileceği fırsatları ve zorlukları detaylı bir şekilde ele almaktadır. ChatGPT, muhasebedeki işlemleri ve görevleri otomatikleştirme kabiliyetiyle hata oranlarını azaltabilir ve mali analiz süreçlerini geliştirerek fayda sağlayabilir. ChatGPT'nin muhasebe eğitimindeki rolünü değerlendirmek üzere kapsaml ı bir literatür incelemesi ve finansal verilerin kullanımıyla nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin karması bir yöntem kullanılmıştır. Literatür taraması ve örnek uygulama, ChatGPT'nin muhasebe eğitiminde önemli ve etkili bir araç olarak kullanılabileceğini desteklemektedir. Bu nedenle, yapay zekâ destekli sistemlerin gizlilik, güvenlik, fikri mülkiyet gibi bazı etik sorunlar giderildiğinde muhasebe eğitiminde kullanılması, eğitim kalitesini ve verimliliği artırabilir ve yeni fırsatlar yaratabilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Geçici, E. (2024). Yapay Zekâ Destekli ChatGPT’nin Muhasebe Eğitimi Alanına Uygunluğu: Fırsatlar ve Zorluklar. İşletme Akademisi Dergisi, 5(2), 96–117. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1420
Bölüm
Makaleler