Karbon Piyasası: Yeni ve Gelecek Araştırmalar

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tri Damayanti
Suphi Aslanoğlu
Ufuk Doğan

Özet

Karbon piyasası, karbon piyasası fiyatının oluşumu ve karbon piyasası menkul kıymetlerinin güvence altına alınması da dahil olmak üzere derinlemesine inceleme gerektiren karmaşık bir konudur. Bu çalışmada, Scopus veri tabanından elde edilen işletme, yönetim, ekonomi ve finans alanlarındaki 5.589 makalenin bibliyometrik analizi kullanılmıştır. Düşük karbonlu yatırım, blok zinciri ve iklim finansmanı, karbon piyasası değeri, düşük karbona geçiş ve sıfır karbona ulaşmak için gereken ekonomik unsurlar akademik olarak çok az ilgi görmüştür. Yeşil inovasyon ve karbon performansının yeşil yatırım ve finansmanla yakından ilişkili olması, bu konuları araştırma açısından önemli kılmaktadır. Devam eden ve gelecekteki araştırma alanları, yenilenebilir enerjiye doğru sürdürülebilir geçişi ve karbon piyasasında piyasa değerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Karbon piyasasında para politikası ve piyasa hakimiyeti, karbon piyasası araştırmalarını teşvik edebilir. Karbon piyasası fiyatlandırmasının belirlenmesi ve yeşil tahvil işlemleri için bölgeler bulunması da olabilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Damayanti, T., Aslanoğlu, S., & Doğan, U. (2024). Karbon Piyasası: Yeni ve Gelecek Araştırmalar. İşletme Akademisi Dergisi, 5(1), 32–51. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1388
Bölüm
Makaleler