Restoran Menülerindeki Vejeteryan Ögelerin Tüketici Davranışına Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nagehan Dilara Yıldırım
Gonca Güzel Şahin

Özet

Bu çalışmanın amacı; vejetaryen dostu menülerin tüketicilerin restoran seçimlerine etkisini planlanan davranış teorisini kullanarak araştırarak restoranlarda vejetaryen menü öğelerinin bulunmasının tüketicilerin davranışlarını nasıl etkilediğini açıklamaktır. Çalışmada tutumlar, öznel normlar, algılanan davranış kontrolü, geçmiş davranış ve yemek yeme niyeti arasındaki ilişkiye ilişkin yedi hipotez geliştirilmiş ve test edilmiştir. Araştırmaya katılanlar “hiç vejetaryen öğe içermeyen”, “%20 vejetaryen öğe içeren” veya “%80 vejetaryen öğe içeren” menülerden birini seçip, seçtiği menüye göre Google form üzerinden web tabanlı oluşturulan anketi doldurmuştur. Bulgular, menüler arasında tüketicilerin yemek yeme niyetinde önemli bir fark bulunmadığını, tüketicilerin %80 vejetaryen menü öğesine sahip menünün, %20 veya hiç vejetaryen öğeye sahip olmayan menüye göre daha keyifli olduğunu algıladığını göstermektedir. Araştırma sonuçları, restoranların menü tasarım stratejilerini tüketicilerin vejeteryan menü seçimlerini de göz önüne alarak geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Restoranlar vejeteryan ögelerin de yer aldığı menüleriyle tüketicilere istekleri ve tercihleri doğrultusunda seçim yapma fırsatı sunarken; daha sağlıklı, daha güvenilir ve daha sorumlu bir imaj oluşturacaklardır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım, N. D., & Şahin, G. G. (2023). Restoran Menülerindeki Vejeteryan Ögelerin Tüketici Davranışına Etkisi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), 425–442. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1305
Bölüm
Makaleler