Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Malmquist Indeksi ile Finansal Performansının Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hasan Bağcı

Özet

Bu çalışma, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK)'nun kurulması sonucu kamu hastane birlik (KHB)'lerine bağlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkez (ADSM)'lerinin, KHB'lerine bağlanmadan önceki ve sonraki finansal performansları arasındaki değişimin ölçülmesi amaçlanmıştır. Sağlık Bakanlığı (SB)’na bağlı 113 ADSM’nin 2011-2016 yılları arasındaki finansal verileri analiz edilmiştir. Organizasyon yapısı yatay ve yerinden yönetimi öngören KHB’lerinin ADSM'lerin finansal performansı üzerindeki etkileri Malmquist İndeksi (Mİ) yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Araştırmada girdi değişkeni olarak personel giderleri, ilk madde malzeme giderleri ve dış kaynak kullanımından kaynaklı (outsource) giderler, çıktı değişkeni olarak satış hasılatları oluşturmaktadır. 2016 yılında 2011 yılına göre TED skorları değerlendirildiğinde %4’lük, TD skorları değerlendirildiğinde %6, TFV skorları değerlendirildiğinde % 9’luk bir artış olmuştur. 2011-2016 periyodunda TFV’ye bakıldığında 76 ADSM’de (%67) ilerleme olmuş ve 37 ADSM’de de (%33) gerileme olmuştur. Mİ’yi oluşturan etkinlik göstergelerinden olan TED, TD ve TVF’lerde ilerlemenin, yeni örgüt yapısının olumlu sonucu olduğu söylenebilir. KHB’lerin, ADSM’ler özelinde bakıldığında finansal olarak etkili ve verimli olduğu söylenebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bağcı, H. (2023). Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Malmquist Indeksi ile Finansal Performansının Değerlendirilmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), 328–338. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1298
Bölüm
Makaleler