Türkiye Nehir Havzalarında Standartlaştırılmış Su Muhasebesi: Konya Kapalı Havzası Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Merve Öz
Yunus Ceran

Özet

Bu çalışma su muhasebesi sistemlerinden biri olan “Genel Amaçlı Su Muhasebesi” sisteminin Türkiye nehir havzalarından Konya Kapalı Havzası’nda uygulanabilirliğini değerlendirmektedir. Bu sistem finansal muhasebeden yararlanarak, standart ve kapsamlı su muhasebesi raporları oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Çalışmada standartlaştırılmış su muhasebesi sisteminin su yöneticileri açısından şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak uygun bir yaklaşım olduğu ileri sürülmektedir. Bu bağlamda söz konusu su muhasebesi sisteminin çıktısı olan “Su Varlıkları ve Su Yükümlülükleri Tablosu” Konya Kapalı Havzası’nda 2017-2018 hidrolojik yılı için hazırlanmış ve sistemin Türkiye’de ki havzalara uygulanabilirliği çalışmada değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de su ile ilgili verileri havza bazında etkili bir biçimde sunacak ulusal su bilgi sisteminin kurulmasına acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. Böyle bir bilgi sistemi su muhasebesi uygulamalarının ülkenin su kaynakları yönetimine başarılı bir şekilde entegre edilmesi için zaruridir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Öz, M., & Ceran, Y. (2023). Türkiye Nehir Havzalarında Standartlaştırılmış Su Muhasebesi: Konya Kapalı Havzası Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), 271–283. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1294
Bölüm
Makaleler