Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesine Göre Borsa İstanbul Grubu’nun 2021 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun İçerik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali Uslu

Özet

Geleneksel raporlama günümüz bilgi kullanıcılarının artan ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. Paydaşlar finansal bilgilerin yanında işletmenin çevresiyle olan etkileşimi, doğaya katkıları gibi unsurları da dikkate almaya başlamışlardır. Bu bakımdan entegre raporlama geleceğin raporlama tekniği olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada Borsa İstanbul Grubu’nun (BİST) 2021 yılı entegre faaliyet raporu Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council - IIRC) tarafından yayımlanan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’ne (The International IR Framework) uyumluluğu içerik analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda BİST’in entegre faaliyet raporunun Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. BİST’in toplumsal ve çevresel faktörleri de içeren rapor hazırlaması, entegre raporlamanın gelişip yaygınlaştırılması açısından önemli olduğu söylenebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Uslu, A. (2023). Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesine Göre Borsa İstanbul Grubu’nun 2021 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun İçerik Analizi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), 239–256. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1292
Bölüm
Makaleler