Cilt 1, Sayı 2, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Özel Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye-Almanya Örneği
(Comparative Analysis of Private Health Expenditures: Turkey and Germany Example)
Emine ORHANER, İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ
ss. 88-101
Doi: 10.26677/TR1010.2020.434
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de ki Üniversitelerde Sağlık Yönetimi Eğitiminde Muhasebe ve Finansman Dersleri Durum Analizi
(Status of Accounting and Finance Courses on Healthcare Management Training in Turkey’s Universities)
Sibel ŞAHİN
ss. 102-124
Doi: 10.26677/TR1010.2020.435
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Muhasebede Hata ve Hilelerin Meslek Etiği Açısından İncelenmesi: Erzincan İli Örneği
(Investigatin of Errors and Fraud in Accounting in terms of Professional Ethics: Case of Erzincan Province)
Ersin KURNAZ, Sena Nur KARADOĞAN
ss. 125-142
Doi: 10.26677/TR1010.2020.436
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği
(A Research on Economics Literacy Level of Banking Department Students: The case of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University)
Mehmet KIRAL
ss. 143-161
Doi: 10.26677/TR1010.2020.437
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme
(Relationship Between Job Satisfaction, Life Satisfaction and Employee Performance: A Review on 4 and 5 Star Hotels in Ankara)
Şükran ÖKTEM, Menekşe ÖZTOPRAK
ss.162-176.
Doi: 10.26677/TR1010.2020.438
 Özet   Tam Metin