Cilt 1, Sayı 4, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Örgütsel Bağlılığın Değişime Karşı Tutuma Etkisinin Belirlenmesi
(Determining The Effect of The Atti̇tude of Organizational Commiment Towards to Change)
Özge ÜSTÜN, Ümit NALDÖKEN
ss.294-309
Doi: 10.26677/TR1010.2020.626
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği
(Determinants of Tourism Demand Intended Turkey: The Case of OECD Countries)
Ümit ŞENGEL, Burhanettin ZENGİN
ss.310-323
Doi: 10.26677/TR1010.2020.627
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ve Türkiye Pratiği
(Green Building Certificade Systems in the Process of Real Estate Devolopment and Turkey)
Çağrı DENİZ, Ender GÜLER
ss.324-343
Doi: 10.26677/TR1010.2020.628
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kırıkkale’deki Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi’nin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on the Determination of the Financial Literacy Level of High School Students in Kırıkkale)
Kemal Oğulcan YÜCEL, Bahadır UYSAL
ss.344-363
Doi: 10.26677/TR1010.2020.629
 Özet   Tam Metin
Derleme Makalesi
Avrupa Borç Krizinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
(Euro Zone Debt Crises)
Mehmet KUZU
ss.364-384
Doi: 10.26677/TR1010.2020.630
 Özet   Tam Metin