Cilt 1, Sayı 1, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Isı Yalıtım Sektöründe Maliyet Muhasebesi Uygulaması ve Bir Alan Çalışması
(Cost Accounting in Heat Insulation Sector and A Field Study)
Zeynep HATUNOĞLU, Tuba ALAYBEYOĞLU
ss. 1-16
Doi: 10.26677/TR1010.2020.348
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Firma Bileşenlerinin Yaratıcı Muhasebeye Etkisi: Bist 50 Endeksindeki Firmalarda İnceleme
(The Effects of Firm Components on Creative Accounting: Review of Companies in the Bist 50 Index)
İlknur MERT, Tuba DERYA BASKAN
ss. 17-33
Doi: 10.26677/TR1010.2020.349
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Bireylerin Tasarruf Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Kırıkkale Üniversitesi Akademik Ve İdari Personeli Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Financial Literacy on Individual Saving Behaviour: An Investigation on Academic And Administrative Staff of Kırıkkale University)
Mehdi OKTAY, İlkut Elif KANDİL GÖKER
ss. 34-55
Doi: 10.26677/TR1010.2020.350
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Hayat ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performansının İncelenmesi
(Investigation of Financial Performance of Life and Pension Companies in Turkey)
Gülnur UÇAR, Serkan ŞAHİN
ss. 56-76
Doi: 10.26677/TR1010.2020.351
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Faiz Oranları, ABD Doları, Euro ve Bist 100’ün Bist Bankacılık Endeksi İle İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Interest Rate, Us Dollar, Euro And Bist 100 on Banking Index: An Application on Turkey)
Bekir ZENGİN
ss. 77-87
Doi: 10.26677/TR1010.2020.352
 Özet   Tam Metin