Kocaşaban, Melike, ve Tülay Tellioğlu. “Sürdürülebilirlik Muhasebesine İlişkin İşletme Yöneticilerinin Algı Ve Tutumlarına Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Organize Sanayi Bölgesi Çalışması”. İşletme Akademisi Dergisi 5, no. 1 (Mart 29, 2024): 52–66. Erişim Temmuz 14, 2024. https://www.isakder.org/index.php/isakder/article/view/126.