Özen, H. “Dijital Kanallar Ve Sağlık Hizmetlerinde Hile”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 2, sy 2, Temmuz 2021, ss. 143-54, doi:10.26677/TR1010.2021.783.