Damayanti, T., S. Aslanoğlu, ve U. Doğan. “Karbon Piyasası: Yeni Ve Gelecek Araştırmalar”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 5, sy 1, Mart 2024, ss. 32-51, doi:10.26677/TR1010.2024.1388.