Yükçü, S., ve S. Korga. “Haksız Rekabetin Maliyeti: Haaland Ve Vargas Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 5, sy 1, Mart 2024, ss. 1-10, doi:10.26677/TR1010.2024.1386.