[1]
E. Umut, “Kazanç Yönetiminde Kullanılan Karma Modeller ve Altman Z Modeli Arasındaki İlişkiler: Amerikan Şirketleri Üzerine Bir Analiz”, İSAKDER, c. 5, sy 1, ss. 67–95, Mar. 2024.