[1]
M. Kocaşaban ve T. Tellioğlu, “Sürdürülebilirlik Muhasebesine İlişkin İşletme Yöneticilerinin Algı ve Tutumlarına Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Organize Sanayi Bölgesi Çalışması”, İSAKDER, c. 5, sy 1, ss. 52–66, Mar. 2024.