[1]
T. Damayanti, S. Aslanoğlu, ve U. Doğan, “Karbon Piyasası: Yeni ve Gelecek Araştırmalar”, İSAKDER, c. 5, sy 1, ss. 32–51, Mar. 2024.