[1]
B. Coşkun ve S. Aksoylu, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama Konusundaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kayseri İli Örneği”, İSAKDER, c. 5, sy 1, ss. 11–31, Mar. 2024.