Özen, H. (2021) “Dijital Kanallar ve Sağlık Hizmetlerinde Hile”, İşletme Akademisi Dergisi, 2(2), ss. 143–154. doi: 10.26677/TR1010.2021.783.