Kocaşaban, M. ve Tellioğlu, T. (2024) “Sürdürülebilirlik Muhasebesine İlişkin İşletme Yöneticilerinin Algı ve Tutumlarına Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Organize Sanayi Bölgesi Çalışması”, İşletme Akademisi Dergisi, 5(1), ss. 52–66. doi: 10.26677/TR1010.2024.1389.