Coşkun, B. ve Aksoylu, S. (2024) “Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama Konusundaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kayseri İli Örneği”, İşletme Akademisi Dergisi, 5(1), ss. 11–31. doi: 10.26677/TR1010.2024.1387.