Yükçü, S. ve Korga, S. (2024) “Haksız Rekabetin Maliyeti: Haaland ve Vargas Örneği”, İşletme Akademisi Dergisi, 5(1), ss. 1–10. doi: 10.26677/TR1010.2024.1386.