Yükçü, S. ve İçerli, M. Y. (2023) “Güneş Enerjisi Vak’a Analizi”, İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), ss. 284–290. doi: 10.26677/TR1010.2023.1295.