Özen, Hilal. 2021. “Dijital Kanallar Ve Sağlık Hizmetlerinde Hile”. İşletme Akademisi Dergisi 2 (2):143-54. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.783.