Damayanti, Tri, Suphi Aslanoğlu, ve Ufuk Doğan. 2024. “Karbon Piyasası: Yeni Ve Gelecek Araştırmalar”. İşletme Akademisi Dergisi 5 (1):32-51. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1388.