Coşkun, Betül, ve Semra Aksoylu. 2024. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama Konusundaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kayseri İli Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi 5 (1):11-31. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1387.