Uslu, Dilek. 2023. “Sağlık Sistemlerine Güvensizlik Ile Dijital Sağlık Ortamında Veri Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. İşletme Akademisi Dergisi 4 (3):355-66. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1300.