Damayanti, T., Aslanoğlu, S., & Doğan, U. (2024). Karbon Piyasası: Yeni ve Gelecek Araştırmalar. İşletme Akademisi Dergisi, 5(1), 32–51. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1388