Coşkun, B., & Aksoylu, S. (2024). Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama Konusundaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kayseri İli Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 5(1), 11–31. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1387