Yükçü, S., & Korga, S. (2024). Haksız Rekabetin Maliyeti: Haaland ve Vargas Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1386