Yükçü, S., & İçerli, M. Y. (2023). Güneş Enerjisi Vak’a Analizi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), 284–290. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1295