(1)
Umut, E. Kazanç Yönetiminde Kullanılan Karma Modeller Ve Altman Z Modeli Arasındaki İlişkiler: Amerikan Şirketleri Üzerine Bir Analiz. İSAKDER 2024, 5, 67-95.