(1)
Kocaşaban, M.; Tellioğlu, T. Sürdürülebilirlik Muhasebesine İlişkin İşletme Yöneticilerinin Algı Ve Tutumlarına Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Organize Sanayi Bölgesi Çalışması. İSAKDER 2024, 5, 52-66.