(1)
Yükçü, S.; İçerli, M. Y. Güneş Enerjisi Vak’a Analizi. İSAKDER 2023, 4, 284-290.