[1]
Kocaşaban, M. ve Tellioğlu, T. 2024. Sürdürülebilirlik Muhasebesine İlişkin İşletme Yöneticilerinin Algı ve Tutumlarına Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Organize Sanayi Bölgesi Çalışması. İşletme Akademisi Dergisi. 5, 1 (Mar. 2024), 52–66. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1389.